Alerjik Rinit

Allerjik rinit (AR), Allerjenle karşılaşılmasının ardından gerçekleşen; burun mukozasının ve sinüs mukozasının allerjik inflamasyonu sonucu ortaya çıkan, sulu burun akıntısı, burun tıkanıklığı, burun boğaz ve gözlerde kaşıntı, geniz akıntısı, hapşırma, baş ağrısı ve yorgunluk ile karakterize bir hastalıktır. Hem çocuklarda ve hem de erişkinlerde en sık görülen kronik hastalıklardan birisidir. Hastanın günlük yaşamını önemli ölçüde etkileyen, yaşam kalitesini düşüren bir problem olan alerjik rinit; mevsimsel ve kronik olarak sınıflandırılabilmektedir.

Kronik alerjik rinit problemi yıl boyu devam eden bir problem iken mevsimsel alerjik rinit probleminde semptomlar genellikle bahar aylarında görülmektedir. Alerji ile uyumlu şikayetleri olan hastalarda bu şikâyetlere herhangi bir enfeksiyonun ya da yapısal bir bozukluğun yol açıp açmadığı saptanması amacı ile tüm hastalarda tam bir kulak, burun, boğaz, baş ve boyun muayenesi yapılmalıdır.

Alerjik reaksiyona neden olan alerjenleri tespit etmek amacı ile deri testleri ya da kan testleri istenebilir. Testler sadece hangi maddeye karşı alerjiniz olduğu değil bu alerjinin düzeyi de ortaya çıkmaktadır. Böyle bir problemin belirlenmesi halinde öncelikle bu probleme yönelik uygun tedavi planlanmalıdır. Tedavide de amaç öncelikle hastanın yaşam kalitesini iyileştirmek ve iyilik halini sürekli kılmaktır.

,Allerjik rinit tedavisini allerjenlerden korunma, ilaçla tedavi ve immünotapi olarak üç ana başlıkta toplayabiliriz . Alerjik rinit problemi yaşayan hastalarda öncelikli amaç şikayetlerin ortadan kaldırılmasıdır. Bunun için de alerjik reaksiyona neden olan alerjenlerden kaçınma ve birtakım antihistaminik özellikli ve kortizon içeren ilaçların kullanılması gerekebilir.

Talep Formu - İletişim Bilgileri

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

 KVKK Okudum Anladım.