Bademcik ve Geniz Eti

Bademcik (Tonsil) ve geniz eti (Adenoid) olarak adlandırılan dokular bağışıklık sistemimizin önemli parçalarıdır.

Bağışıklık sisteminin vücuda giren bakteri, virüs gibi mikroplarla, alerjenlerle, kimyasal ve diğer yabancı maddelerle mücadele etmesi ve bunlara karşı bir bağışıklık sistemi hafızası oluşturması nedeniyle, çocuklar erişkinlere göre daha sık hasta olurlar.

Bademcik ve geniz etinin büyümesi; ağız açık nefes alma, burundan nefes alma zorluğu, devamlı gece uykuda horlama, huzursuz uyuma, uykuda devamlı kıpırdanma, nadiren de uyurken nefes alıp vermenin geçici olarak durması (apne) gibi solunum problemlerine neden olur. Ayrıca orta kulakta sıvı birikmesi, işitmede azalma, orta kulak iltihabı, sinüzit ve sarı-yeşil iltihaplı burun akıntısı gibi kulak ve sinüs problemlerine de yol açar. Uzun sure devam eden geniz eti büyümesi çene ve diş yapısında bozulmalara yol açabilmektedir. Bademcikleri çok büyük olan çocuklarda uykuda horlama ve uykuda soluk kesilmesi (apne) sorunları çok sık görülür.

Geniz eti ve bademcik iltihabında ateş, boğaz ağrısı, sarı-yeşil burun ve geniz akıntısı olur. Ayrıca bakteriler kolaylıkla kulaklara ve sinüslere de ulaşabildiğinden geniz eti sorunu olan çocuklarda orta kulak iltihabı, orta kulakta sıvı birikmesi ve sinüzit çok sık görülür. Geniz eti ve bademcik dokularında birlikte problem varsa hem geniz eti hem de bademcik ameliyat edilir, sadece birinde problem varsa yalnızca problemli doku ameliyat edilir.

Aşağıdaki durumlarda bademcik ve geniz eti ameliyatı gereklidir

•     Üst solunum yollarında tıkanıklık, uykuda şiddetli horlama ve nefes tıkanması (apne) gibi belirtilere neden olan bademcik ve geniz eti büyümeleri

•     Uygun ilaç tedavisine ve alınan önlemlere rağmen sık tekrarlayan bademcik ve geniz eti iltihapları

•     Orta kulak iltihabı ve sinüzite neden olan geniz eti ve bademcik iltihapları veya büyümeleri

•     Büyümüş bademcik ve geniz etinin yol açtığı devamlı ağız solunumuna bağlı çene ve diş yapısında bozulmalar

•     Bademcik apsesi (peritonsiler apse)

•     Bademciklerin boyutlarında farklılık (asimetri) veya kötü huylu tümör şüphesi

•     Geçirilmiş kalp romatizması veya kalp kapak hastalığı olan kişilerde sık tekrarlayan bademcik iltihapları durumunda

•     Devamlı boğaz ağrısı, ağız kokusu, vücudun başka bölgelerinde iltihaplanmalar gibi durumlara yol açan kronik bademcik iltihabı

Bademcik ameliyatlarında kullanılan yöntemler;

-Soğuk bıçak yöntemi

-Harmonik bıçak yöntemi

-Bipolar radyofrekans ablasyon ( plazma bıçak) yöntemi

-Argon plazma yöntemi

-Mikrodebrider yöntemi

-Termal welding yöntemi

-Elektrokoter yöntemi

-Lazer yöntemi

Biz hastanemizde bazı üstünlükleri nedeniyle ‘Termal welding’ yöntemini tercih ediyoruz. Bademcik ameliyatı sonrası hastalar hastanede bir süre takip edilir. Cerrahi sonrası genelde tonsil diyeti olarak bilinen özel bir beslenme türü verilir. Ameliyatların en temel riski ameliyattan sonra kanama olmasıdır. ilk 24 saatte olan kanama veya  daha sonrada oluşabilir. Ağızdan kan gelmesi veya kan kusma durumunda hemen doktorunuza başvurmanız gerekir.

Cerrahi sonrası ağrı en sık gözlenen sıkıntıdır. Ağrı yutma sırasında veya kulağa vuran karakterde olabilir. Tam iyileşme için genelde 2 hafta gerekmektedir. Bademcik ve geniz eti alındıktan sonra bağışıklık sisteminde herhangi bir zayıflama olmaz.

Talep Formu - İletişim Bilgileri

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

 KVKK Okudum Anladım.