Endoskopik uygulamalar; kulak burun boğaz hastalıklarınının teşhis ve tedavisinde yaygın olarak kullanılır hale gelmiş ve bir çok uygulamada geleneksel yaklaşımların yerini almıştır.

Endoskopik cerrahiyi gerçekleştirecek cerrahın bu konudaki öngörü ve deneyimi ile uygulama merkezinin teknik donanımlarının varlığı çok önemli belirleyiciler olduğu unutulmamalıdır.

Kulak ameliyatlarında endoskopların kullanılması, cerrahinin dış kulak yolundan yapılmasına imkan sağlamaktadır. Böylece kulak ameliyatı yaparken dışarıdan görünen herhangi bir kesiye gereksinim olmamakta, kulak ameliyatı sonrası dikiş, sargı ya da bandaj gerekmemektedir.

Mikroskopların bakış açısı doğrusal olduğu için ulaşılması zor olan birçok gizli bölgeye ve hastalığa neden olan patolojiye, direk ulaşmak mümkün olmayabilir.

Endoskopların geniş ve açılı görüş alanlara sahip olması nedeniyle, mikroskop altında görüntülenemeyen bir çok derin ve kuytuda kalmış bölgelere ulaşmak mümkündür.

Kulak ameliyatlarında endoskop kullanımı anatomik yapıların mükemmel görüntülemesini, orta kulaktaki hastalığın daha net anlaşılmasını sağladığı için sağlam dokulara zarar vermeden hastalık etkenine direkt olarak ulaşma imkanı vermektedir. Ayrıca kulak ameliyatında endoskoplar, mikroskopla yapılan cerrahiye göre daha az doku kaybına neden olduğu için kulak ameliyatının daha hassas yapılmasına imkan verir.

Kulak zarı tamirinden tümör cerrahisine kadar her tür kulak ameliyatını endoskopik olarak yapmak mümkündür.

Kesi olmaması nedeniyle, ameliyat sonrası iyileşme sürecinde cerrahiye ait hiç bir iz olmaması ciddi bir kozmetik avantaj sağlamaktadır. Böylece yara iyileşmesi daha hızlı olmakta ve hastalar çok daha kısa sürede sağlıklarına kavuşabilmektedir.